შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

  • საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში

FR - ფუნდამენტური კვლევები
AR - გამოყენებითი კვლევები
DI - კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით
SMART EDM LAB - ფონდისა და იულიხის ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროექტი

  • საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა განვითარება და პოპულარიზაცია

HE - საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა
საქართველოს შემსწავლელი კვლევების მიზნობრივი კონფერენციები (2016)
UO GSP - ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

EUGSP - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების  „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

  • მეცნიერების პოპულარიზაცია

LEO - მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდი და ვინჩი“
SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით
AA - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

YSS - კონკურსი ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ 

TGSP - სამიზნე გრანტები მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის

  • ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება და მობილობის ხელშეწყობა

MG - მობილობის გრანტები (2017 წლიდან)
YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტდოქტორანტების) კვლევითი გრანტების კონკურსი
PHDF - დოქტორანტების კვლევითი გრანტების კონკურსი
MR - მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი
IG - სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირების პროგრამა
PHDP - სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება
სეზონური სკოლები (2017 წლამდე)
სამოგზაურო გრანტები (2017 წლამდე)
საკონფერენციო გრანტები

  • ბილატერალური და მულტილატერალური თანამშრომლობის პროგრამები

Forschungszentrum Jülich - გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი
DAAD-SRNSFG ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივი სტიპენდიები
VW - SRNSFG ერთობლივი სადოქტორო პროგრამები
CNR - იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო
CNRS- საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი
STCU - უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი
ISTC - საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
TUBITAK - თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (EaP) და შავი ზღვის ქვეყნების რეგიონული თანამშრომლობის პროგრამები (Black Sea Horizon) (2015-2018)
აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პროგრამები (China, Japan)

  • წლიური გადასახადები - წვდომა საერთაშორისო ბაზებზე და პროგრამებში ასოცირება

CERN - ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია
DUBNA - ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი
Horizon 2020 - პროგრამასთან ასოცირების გადასახადი
ELSEVIER-ის ბაზებზე წვდომა/საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემა
Clarivate Analytics (Thomson Reuters: Web of science, Thomson Innovation) ბაზებზე წვდომა

  • STI დაფინანსების დივერსიფიცირების ხელშეწყობა

H2020PG - მოსამზადებელი გრანტები H2020 მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის
RMSG - კვლევით უნივერსიტეტებსა და ცენტრებში კვლევის მენეჯმენტის განვიტარების ხელშეწყობა
TADF - მიზნობრივი აქტივობები/ღონისძიებები აკადემიურ და არააკადემიურ სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობისათვის