შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა

GMUS სისტემაში ხშირად დასმულ ტექნიკურ კითხვებზე პასუხები

GMUS.RUSTAVELI.ORG.GE 

GMUS გრანტების მენეჯმენტის ერთიან სისტემაში მუშაობის დროს ხშირად დასმული შეკითხვები

 

გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში მეცნიერის რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი

 გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი

 გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციების კონკურსში რეგისტრაცია

GMUS-ში გეგმა-გრაფიკში ცვლილებების შეტანა