შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

პარტნიორები

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)

European Research Council

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER

Electronic scientific database - ELSEVIER

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

The National Research Council (CNR)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GmBH

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

University of Oxford

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

International Science and Technology Center (ISTC)

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

Georgia's Innovation and Technology Agency

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

National Intellectual Property Center - Sakpatenti

ESF-  ევროპის  სამეცნიერო ფონდი (ESF)

ESF- ევროპის სამეცნიერო ფონდი (ESF)

Europian Science Foundation (ESF)

EURAXESS - Researchers in Motion - უნიკალური  პან ევროპული ინიციატივა, ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ორგანიზაცია

EURAXESS - Researchers in Motion - უნიკალური პან ევროპული ინიციატივა, ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ორგანიზაცია

EURAXESS - Researchers in Motion - unique Pan-European initiative

Euroscience -  ევროპელ მკვლევართა არაკომერციული ასოციაცია - ხმა ევროპელი მეცნიერებისათვის

Euroscience - ევროპელ მკვლევართა არაკომერციული ასოციაცია - ხმა ევროპელი მეცნიერებისათვის

EuroScience, the non-profit grassroots association of researchers in Europe - Your Voice On Research in Europe

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური