შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ცვლილებები ,,ჰორიზონტი 2020“ -ში

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპის კვლევის და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის სამუშაო პროგრამებში ევროკომისიის მიერ განხორციელებულ ცვლილებების შესახებ. დოკუმენტების ჩასატვირთად და დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის მონაწილეთა პორტალს.

პროგრამაში დამატებული საკითხების ჩამონათვალი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე .