შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებულთა საყურადღებოდ!

იხილეთ მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტების შესრულების ფინანსური და პროგრამული ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ სსიპ შოთ რუსთველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებაში ცვლილება.