შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ჟურნალი NATIONAL GEOGRAPHIC - საქართველოს ნოემბრის თვის ნომერი!

ჟურნალი NATIONAL GEOGRAPHIC - საქართველო. 11/2019; მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019. სექტემბერი- მეცნიერების თვე!

სტატიის სრული ვერსია იხილეთ ბმულზე .