შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ონლაინ კონფერენცია "მედიცინა და ხელოვნება"

ონლაინ კონფერენცია "მედიცინა და ხელოვნება"

თამარ პატარიძის სემინარი „ქრისტიანული აზრის მიგრაცია“

თამარ პატარიძის სემინარი „ქრისტიანული აზრის მიგრაცია“

ონლაინ კონფერენცია „ მწვანე ბიზნესი“

ონლაინ კონფერენცია „ მწვანე ბიზნესი“

ონლაინ კონფერენცია  „მეცნიერების და ბიზნესის თანამშრომლობა“

ონლაინ კონფერენცია „მეცნიერების და ბიზნესის თანამშრომლობა“

კონფერენცია „ახალი გამოცემების პრეზენტაცია”

კონფერენცია „ახალი გამოცემების პრეზენტაცია”

სემინარი ,, Smart Specialisation for Regional Growth in Georgia“

სემინარი ,, Smart Specialisation for Regional Growth in Georgia“

საერთაშორისო ონლაინ ტრენინგი   “სამეცნიერო კომუნიკაციის აქტივობების მომზადება”

საერთაშორისო ონლაინ ტრენინგი “სამეცნიერო კომუნიკაციის აქტივობების მომზადება”

ფონდის თანამშრომლების მონაწილეობა Twinning-ის კომპონენტის  ,,სამეცნიერო კომუნიკაციისა და მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის ხელშეწყობა’’ სამუშაო შეხვე ...

ფონდის თანამშრომლების მონაწილეობა Twinning-ის კომპონენტის ,,სამეცნიერო კომუნიკაციისა და მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის ხელშეწყობა’’ სამუშაო შეხვე ...

უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის (MNTC)  მმართველი საბჭოს 51-ე შეხვედრა

უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრის (MNTC) მმართველი საბჭოს 51-ე შეხვედრა

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა 2020 წლის კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ შედეგები

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა 2020 წლის კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“ შედეგები

პიესების კონკურსი მარი სკლადოვსკა კიურის ცხოვრების შესახებ

პიესების კონკურსი მარი სკლადოვსკა კიურის ცხოვრების შესახებ

ISTC-ის  COVID 19-ის  პანდემიასთან  ბრძოლის რეგიონალური სხდომა

ISTC-ის COVID 19-ის პანდემიასთან ბრძოლის რეგიონალური სხდომა