შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
2020 წლის ინფორმატიკის 32-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2020 წლის ინფორმატიკის 32-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები

ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები

2020 წლის მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის (IMO 2020) შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2020 წლის მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის (IMO 2020) შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ცვლილება დირექტორის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N106 ბრძანებაში

ცვლილება დირექტორის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N106 ბრძანებაში

ცვლილება  ფონდის დირექტორის  2019 წლის 5 თებერვლის N 13 ბრძანებაში

ცვლილება ფონდის დირექტორის 2019 წლის 5 თებერვლის N 13 ბრძანებაში

 ცვლილება ფონდის დირექტორის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N107 ბრძანებაში

ცვლილება ფონდის დირექტორის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N107 ბრძანებაში

ბიოლოგიის 31-ე  (IBO 2020) საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

ბიოლოგიის 31-ე (IBO 2020) საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის შესარჩევი ტურების საბოლოო შედეგები

 მათემატიკის 61 -ე საერთაშორისო სასწავლო  ოლიმპიადებისათვის  შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები, ამოხსნები და შეფასების სქემები

მათემატიკის 61 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები, ამოხსნები და შეფასების სქემები

მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის  შესარჩევი ტურები

მათემატიკის 61-ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები

პროექტი   „ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით“  - შედეგების პრეზენტაცია და დისერტაციის დაცვ ...

პროექტი „ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით“ - შედეგების პრეზენტაცია და დისერტაციის დაცვ ...

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2020 წლის ბიოლოგიის 31-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ისტორიული ბაიბურთის კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

ისტორიული ბაიბურთის კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა