შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

საერთაშორისო თანამშრომლობა ,,ჰორიზონტი 2020“ ფარგლებში

იაპონიის მეცნიერების განვითარების საზოგადოება (JSPS)

იაპონიის მეცნიერების განვითარების საზოგადოება (JSPS)

საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (STEM) გრძელვადიანი კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგი ...

საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში (STEM) გრძელვადიანი კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგი ...

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა  და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS)  ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის (CNRS) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა  და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR)  ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა   და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი პროგრამები ქართველი მეცნიერებისათვის (CERN, DUBNA)

საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი პროგრამები ქართველი მეცნიერებისათვის (CERN, DUBNA)