შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

XVI – XVIII საუკუნეების სამხედრო უნიფორმა

თინათინ მაღლაკელიძე, მიმოზა ქარქაშაძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST07/7-262