შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

უხერხემლო ცხოველები - ურბანიზებული გარემოს ბიოინდიკატორები

 მ. მურვანიძე, ე. ყვავაძე, ნ. ბაღათურია, ი. ელიავა, თ. არაბული, ლ. მუმლაძე

სესფ-უსტც გრანტი - STCU/GNSF07/129