შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

თუთის სარგავი მასალის გამოზრდა ნარგაობის გაშენება და მოვლა

გ. ნიკოლეიშვილი, ბ. საკანდელიძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST07/8-264