შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის ”ვეფხისტყაოსანი” და ბერძნული რომანი, მაია კაკაშვილი

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი - GNSF/PRES08/1-303