შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

სალმონელოზები

თ. ყურაშვილი, ტ. გაბისონია, მ. ლოლაძე, კ. დიდებულიძე, გ. მელაშვილი
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/8-036