შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

საქართველოს თუთის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება

გ. ზვიადაძე, ბ. საკანდელიძე, თ. დალალიშვილი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST07/8-264