შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

საქართველოს კარსტული მღვიმეების უხერხელო ცხოველების ანოტირებული სია

შალვა ბარჯაძე, მაკა მურვანიძე, თეა არაბული, ლევან მუმლაძე, ვერა ფხაკაძე, რევაზ ჯანაშვილი, მერი სალაყაია
 
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური კვლევებისათვის - FR/24/7-110/11