შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’

ლევან ტიელიძე

2014-2016 წლების გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტი ,,საქართველოს გლაციოლოგიური კატალოგი’’ (№AR/151/9-102/13)