შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

საქართველოს ანდოსოლები (გენეზისური თავისებურებანი და რაციონალური გამოყენება)

თ. ურუშაძე, ე. სანაძე, თ. ქვრივიშვილი, ა. ყანჩაველი, ნ. მუმლაძე

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/8-058