შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ქართული ჩაის ახალი ჯიშებისა და კლონების კვლევის შედეგები

ტ. მამულაიშვილი, ვ. კუტუბიძე, ლ. ლაზიშვილი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/8-094