შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია

ლ. ბითაძე, გ. გასვიანი, თ. ჯაშაშვილი, შ. ლალიშვილი

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი - GNSF/ST06/1-032