შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
უთხოვარი (Taxus baccata L.)

უთხოვარი (Taxus baccata L.)

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

ნაციონალიზმის სოციალურ ფსიქოლოგიური ასპექტების განსაზღვრისათვის სამხრეთ კავკასიაში

ნაციონალიზმის სოციალურ ფსიქოლოგიური ასპექტების განსაზღვრისათვის სამხრეთ კავკასიაში

ქართული ჩაის ახალი ჯიშებისა და კლონების კვლევის შედეგები

ქართული ჩაის ახალი ჯიშებისა და კლონების კვლევის შედეგები

საქართველოს თუთის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება

საქართველოს თუთის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება

თუთის ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა

თუთის ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა

თუთის სარგავი მასალის გამოზრდა ნარგაობის გაშენება და მოვლა

თუთის სარგავი მასალის გამოზრდა ნარგაობის გაშენება და მოვლა

აპოპტოზის რეგულაცია

აპოპტოზის რეგულაცია

ჩაის ახალი პროდუქტების ბიოქიმია - ტექნოლოგია

ჩაის ახალი პროდუქტების ბიოქიმია - ტექნოლოგია

მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია

მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია

ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი (”თერგდალეულები”), ირაკლი ჩხაიძე

ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი (”თერგდალეულები”), ირაკლი ჩხაიძე