შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
წყალტუბოს მღვიმური სისტემა

წყალტუბოს მღვიმური სისტემა

XVI – XVIII საუკუნეების სამხედრო უნიფორმა

XVI – XVIII საუკუნეების სამხედრო უნიფორმა

სპეციალური სატრანსპორტო - ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათივს

სპეციალური სატრანსპორტო - ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათივს

ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების სოციალურ - ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია

Biological Effects of Ionizing Radiation on Embryo

Biological Effects of Ionizing Radiation on Embryo

აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია

აფხაზების ანთროპოლოგიური ისტორია

Клоновая селекция чая

Клоновая селекция чая

”ფიზიოლოგიური სტრესის” მარკერების გავრცელება საქართველოს მოსახლეობაში უძველესი დროიდან დღემდე და ცხოვრების დონის რეკონსტრუქცია

”ფიზიოლოგიური სტრესის” მარკერების გავრცელება საქართველოს მოსახლეობაში უძველესი დროიდან დღემდე და ცხოვრების დონის რეკონსტრუქცია

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნიკური საშუალებები

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის ტექნიკური საშუალებები

საქართველოს ანდოსოლები (გენეზისური თავისებურებანი და რაციონალური გამოყენება)

საქართველოს ანდოსოლები (გენეზისური თავისებურებანი და რაციონალური გამოყენება)

თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება-შესწავლა და ზოოტექნიკურ სამუშაოთა ჩატარება

თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება-შესწავლა და ზოოტექნიკურ სამუშაოთა ჩატარება

მანდარინის საადრეო ჯიშის - ტიახარა უნშიუს მოვლა - მოყვანის პროგრესული ტექნოლოგიები (ფერმერთა დასახმარებლად)

მანდარინის საადრეო ჯიშის - ტიახარა უნშიუს მოვლა - მოყვანის პროგრესული ტექნოლოგიები (ფერმერთა დასახმარებლად)