შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აქვეყნებს საგრანტო პროექტების შემფასებელ ექსპერტთა სიას  

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აქვეყნებს საგრანტო პროექტების შემფასებელ ექსპერტთა სიას.    ჯამში წარმოდგენილია ექსპერტთა 25 პანელი სამი ძირითადი  მიმართულებით: 9 პანელი სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში (LS),  6 პანელი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (SH) და 10 პანელი ფიზიკასა და საინჟინრო მეცნიერებებში.

პანელის თავმჯდომარეების და წევრები შეირჩევა ERC სამეცნიერო საბჭოს მიერ მათი სამეცნიერო რეპუტაციისა და პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით.

ERC ვებ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებში აღნიშნულია, რომ ინფორმაცია ვრცელდება გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით და დაუშვებელია აპლიკანტების, პოტენციური აპლიკანტების ან მიმღები ინსტიტუციების მხრიდან შემფასებელ ექსპერტებთან დაკავშირება.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე: ERC Helpdesk

ეროვნული საკონტაქტო პირების ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე: ERC National Contact Points

 

ERC Starting grants, 2015-2016 წლების ექსპერტთა პანელების თავმჯდომარეები და წევრები.

ERC Starting grants 2016- პანელის თავმჯდომარეები

ERC Starting grants 2015- პანელის თავმჯდომარეები, პანელის წევრები.

ERC Consolidator Grant, 2015-2016 წლების პანელების თავმჯდომარეები და წევრები.

ERC Consolidator Grant 2016, პანელის თავმჯდომარეები.

ERC Consolidator Grant 2015 - პანელის თავმჯდომარეები, პანელის წევრები.

ERC Advanced Grant-ის 2015 წლის პანელების თავმჯდომარეები