შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

კონკურსის - ERC Advanced Grants მიზანია მხარი დაუჭროს უკვე დაფუძნებულ, გამორჩეულ მეცნიერებს, კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელებს, რომელთაც აქვთ მდიდარი  გამოცდილება და სანიმუშო სამეცნიერო კარიერა. კონკურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ეროვნების მეცნიერისათვის, ვისაც სურვილი აქვს კვლევა განახორციელოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან ასოცირებული ქვეყნის ფარგლებში.

'ERC-2016-ADG' საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2016 წლის 1 სექტემბერი, ქ.ბრიუსელის ფროით 17:00 საათი. კონკურსი ითვალისწინებს შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს:

ფიზიკური მეცნიერებები და ინჟინერია

სიცოცხლისშემსწავლელი მეცნიერებები

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 

დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე

იხილეთ ERC Advanced Grants 2016 წლის გზამკვლევი

 

საპროექტო წინადადების მომზადების შესახებ ევროპუი კვლევების საბჭოს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ხელმისაწვდომია ბმულზე.