შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

პარტნიორების მოძიება პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020-ში“ მონაწილეობის მიზნით

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს მონაცემებს ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) ქსელის Ideal-istპორტალზე გამოქვეყნებული წინადადებების თაობაზე.

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის საგრანტო კონკურებში მონაწილეობის მიზნით, დაინტერესებულ მეცნიერებს/ ორგანიცაზიებს შეუძლიათ პარტნიორების მოძიება, საერთაშორისო კონსორციუმში გაერთიანება და საპროექტო წინადადების წარდგენა. გამოქვეყნდა ახალი მოთხოვნა საერთაშორისო კონსორციუმში გასაერთიანებლად:

გამოქვეყნების თარიღი: 15/01/2017 
კონკურსის მაიდენტიფიცირებელი: QuantERA Call 2017 for Transnational Research Proposals 
საპროექტო წინადადების სათაური: Innovation of patient specific quantum learning architecture for enhancing real-time brain-computer interface (BCI) 
თემა: Quantum Information and Communication Sciences and Technologies 
კონკურსის ტიპი: Research and Innovation Actions 
შეფასების სქემა: ორ ეტაპიანი შეფასება 
დახურვის თარიღი: 15.03.2017 

დამატებით სხვა შესაძლებლობები გამოქვეყნებულია  Ideal-ist პორტალზე.