შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

,,ჰორიზონტი 2020“-ის გზამკვლევები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას  პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის  ერთ-ერთი ინსტრუმენტის - SME instrument  ფასიანი გზამკვლევების შესახებ.

პრაქტიკული გზამკვლევები დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს რეკომენდაციებს კონკურსში მონაწილეობის ეტაპების შესახებ.

ეს გზამკვლევები მოიცავს:

Guidebooks -   სახელმძღვანელო- რჩევები,  როგორ შევადგინოთ კონკურენტუნარიანი საპროექტო  განაცხადი

Ready-to-use proposal templates- თვალსაჩინოებები - დიაგრამები, ცხრილები, რომლებიც გავლენას ახდენს შეფასებაზე  

Self-assessment tools- პროექტის იდეის შესაბამისობა შეფასების კრიტერიუმებთან,  საპროექტო წინადადების გაუმჯობესების გზები 

Proposal clinics -ინდივიდუალური კონსულტაციები პროექტის ხარვეზების იდენტიფიკაციის და  გაუმჯობესებისთვის პრაქტიკული რჩევების მიზნით

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს