შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას იუნესკოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

იუნესკომ გამოაცხადა კონკურსი 2017 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის UNESCO/ინდოეთის - კალინგა პრიზის (UNESCO Kallinga Prize for

the Popularization of Science 2017) მოსაპოვებლად.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ შემდეგი ბმულები :

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/globalfocus/

science-popularization/prizes/kalinga-prize/how-to-apply/

 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/sti-policy/globalfocus/

science-popularization/prizes/kalinga-prize/