შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

სსიპ შოთა რუსთაველის ერვონული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დაგეგმილი  კონფერენციის შესახებ

კონფერენცია სახელწოდებით ,,Research Strategies: Europe 2030 and the next Framework Programme“ გაიმართება მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს ბელგიის სამეფოში, ქ. ბრიუსელში. ღონისძიების ორგანიზატორია ქსელი Science|Business

ღონისძიების დღის წესრიგი მოიცავს საუშაო შეხვედრებს, კვლევისა და ინოვაციის პოლიტიკის შესახებ დისკუსიებს, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის მომდევნო ჩარჩო პროგრამის სავარაუდო აქცენტებს.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ბმულზე და ასევე საკონტაქტო პირისაგან:

Isabel Ortega  isabel.ortega@sciencebusiness.net    tel:  + 32 2 880 3042