შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

EaP Plus Webinar 8 - ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსური და სამართლებრივი საკითხები

მიმდინარე წლის 19 მარტს (13:30 საქართველოს დროით), გიწვევთ EaP Plus  პროექტის მ-8 ვებინარზე, რომელიც ეძღვნება ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსურ და სამართლებრივ საკითხებს. 

პოლონეთის ეროვნული საკონტაქტო პირები განიხილავენ საკითხებს, რომლებიც დაგეხმარებათ „ჰორიზონტი 2020“-ის საპროექტო განაცხადების მომზადების პროცესში ბიუჯეტის გაანგარიშებასა და პროექტის მენეჯმენტში.

ვებინარი უკავშირდება, როგორც ადმინისტრაციულ პერსონალს, ასევე მკვლევარებს რომელთაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი ცოდნა ჰორიზონტი 2020-ის ფინანსურ და სამართლებრივ საკითხებზე.

ვებინარის დღის წესრიგი:

  • წესები ჰორიზონტი 2020-ში მონაწილეობისათვის:

-  ვის შეუძლია მონაწილეობა

-  კონტრაქტის სახეები ჰორიზონტი 2020-ში

  • ფინანსური ასპექტები:

-  Cost-ში მონაწილეობის კრიტერიუმები

-  საბიუჯეტო კატეგორიები

-  დაფინანსების სქემები და ლიმიტები

-  ანგარიშები და აუდიტი

-  გადახდის მეთოდები 

  • ახალი დაფინანსებისა და ტენდერების პორტალი - სასარგებლო ინფორმაცია:

- მონაწილეთა პორტალი

-  როლები და წვდომის უფლებები

-  ფინანსური ვალიდაცია

-  ღია წვდომა სამეციერო ნაშრომებზე

 იურიდიული და ფინანსური საკითხების შესახებ ინფორმაციის ძირითადი წყაროებია:

   ანოტირებული საგრანტო ხელშეკრულება

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

   მონაწილეთა პორტალი

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

ვებინარი ჩატარდება სკაიპის მეშვეობით (skype for business programme). გთხოვთ, წინასწარ შეამოწმოთ პროგრამის გამართულობა თქვენს კომპიუტერში.

ვებინარზე დასარეგისტრირებლად, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდგომი ბმული.