შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
უფრო „პოლიტიკური“ ჩარჩო პროგრამა?

უფრო „პოლიტიკური“ ჩარჩო პროგრამა?

COST Actions -  საინფორმაციო დღე

COST Actions - საინფორმაციო დღე

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

კონფერენცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ამსტერდამში

კონფერენცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ამსტერდამში

Clarivate Analytics აცხადებს ვებინარებს

Clarivate Analytics აცხადებს ვებინარებს

ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants- გამორჩეული პროექტების მაგალითები

ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants- გამორჩეული პროექტების მაგალითები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფოტოკონკურსზე

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფოტოკონკურსზე

ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამა

ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამა

EaP PLUS რიგით მეოთხე ვებინარი კვლევისა და ინოვაციების შესახებ!

EaP PLUS რიგით მეოთხე ვებინარი კვლევისა და ინოვაციების შესახებ!

გერმანიის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს კონკურსი

გერმანიის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს კონკურსი

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას EaP PLUS პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ვებინარის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას EaP PLUS პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ვებინარის შესახებ

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) წლიური ანგარიში

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) წლიური ანგარიში