შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ

ინდოეთის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამა (ITEC)

ინდოეთის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამა (ITEC)

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსი Advanced Grants 2018

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსი Advanced Grants 2018

ევროპული კვლევების საბჭოს კომიქსები

ევროპული კვლევების საბჭოს კომიქსები

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები

ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო პროგრამას - ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების დაფინანსების კონკურს ...

ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო პროგრამას - ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების დაფინანსების კონკურს ...

ERC-ის ერთერთი საგრანტო სქემის კონკურსის შედეგები

ERC-ის ერთერთი საგრანტო სქემის კონკურსის შედეგები

იაპონიის მთავრობის 2019 წლის სტიპენდია

იაპონიის მთავრობის 2019 წლის სტიპენდია

Horizon Europe

Horizon Europe

სურსათის გლობალური კვების საწარმოს პროგრამა დოქტორანტებისათვის

სურსათის გლობალური კვების საწარმოს პროგრამა დოქტორანტებისათვის

საინფორმაციო დღე Grants for Networking-ის შესახებ

საინფორმაციო დღე Grants for Networking-ის შესახებ