შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

ევროპა 2030 და მომდევნო ჩარჩო პროგრამა

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ERC საგრანტო კონკურისის შესახებ ERC Advanced Grants

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ICMPD-ის კონკურსის შესახებ

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

გაიმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შეფასების რეგიონული პლატფორმის შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

ოკრიჯთან ასოცირებული უნივერსიტეტებთან (ORAU) თანამშრომლობისადმი მიძღვნილი შეხვედრა

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

სამეცნიერო კონფერენცია რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

ჰორიზონტ 2020-ის ვებინარის სერიები

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

19 მაისის საკონსულტაციო დღე

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016

ჰორიზონტი 2020-ის ჯანდაცვის საპარტნიორო დღე 2016

პირველი ბიოქიმიური კონგრესი - „ბიოქიმიის თანამედროვე პრობლემები“

პირველი ბიოქიმიური კონგრესი - „ბიოქიმიის თანამედროვე პრობლემები“

სამეცნიერო ღონისძიებები IADCES-SCOPUS 2016

სამეცნიერო ღონისძიებები IADCES-SCOPUS 2016