შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2019 წლის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის“ საბოლოო შედეგები

2019 წლის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 10 საპროექტო განაცხადი. კომისიამ განიხილა კონკურსში მონაწილე ათივე საპროექტო განაცხადი და შეაფასა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის N57/ნ ბრძანებით დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად, შეადგინა რანჟირებული სია და გამარჯვებულად  გამოავლინა 3 პროექტი.

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტების რანჟირებული სია

გენერალური დირექტორის N 53 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ

ყურადღება!!!    

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტების დადგენილ ვადაში არ წარმოდგენის შემთხვევაში, გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!