შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Professor Zviad GABISONIA is member of Georgian Educational Scientific Academy

On the meeting June, 10 at Sokhumi State University Director General of The Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) Prof. Zviad GABISONIA was chosen as a member of Georgian Educational Scientific Academy. Rector of the university President of Georgian Educational Academy Zurab KHONELIDZE talked about multidimensional and successful Activity in Education and Science of Prof. GABISONIA and congratulated him with deserving receiving of this high ranking Honorable Title and wished him future success!