შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

For the attention of the applicants of the Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"!

See Decree N119 of the Director General of  Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia on approval of report forms for projects financed by the Scientific-Research Grant Call  for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018".