შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
SRNSF announces call for Young Scientists 2016

SRNSF announces call for Young Scientists 2016

For the attention of basic research 2016 call applicants!!!

For the attention of basic research 2016 call applicants!!!

For the attention of applied research 2016 call applicants!!!

For the attention of applied research 2016 call applicants!!!

Approval of Georgian national teams and reserve teams for 2016 International Olympiads

Approval of Georgian national teams and reserve teams for 2016 International Olympiads

Call for Travel Grants 2016 results

Call for Travel Grants 2016 results

Info day for applied research, basic research and collaborative research (compatriots) programs

Info day for applied research, basic research and collaborative research (compatriots) programs

GRANTS MANAGMENT UNIFIED SYSTEM

GRANTS MANAGMENT UNIFIED SYSTEM

Amendment of the Applied Research 2016 call terms

Amendment of the Applied Research 2016 call terms

Amendment of the Basic Research 2016 call terms

Amendment of the Basic Research 2016 call terms

Info day for applied research, basic research and collaborative research (compatriots) programs

Info day for applied research, basic research and collaborative research (compatriots) programs

Reporting Meeting on IncoNet EaP Events

Reporting Meeting on IncoNet EaP Events

For the scientists interested in the call for applied research 2016

For the scientists interested in the call for applied research 2016