შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Grant Call for Supporting Scientific Research Projects and International Scientific Events in the Cross-Border Regions of Georgia

Abbreviation: BRG

Aim of the Call: Advancement of scientific research projects in the cross-border regions of Georgia; their approximation with international standards; creation of advanced knowledge; learning new ideas and concepts, facts and events, their analysis; dissemination of research results; sharing experiences between different research generations; integration of research processes into higher educational institutions; grow the potential of young scientists; 

Call application type: Institutional

Target Group: Institutions of higher education and research of Georgia, scientific-research institutes, Independent research centers and scientists.

Call Coordinators: Nino Gogadze, Ketevan Gorgadze.

Term of the Call 2019

Normative Act