შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Grant Call for Promotion of Scientific Research Projects and International Scientific Events in Occupied Territories of Georgia

Abbreviation: OTG

The aim of the call: Development of scientific studies in the occupied territories of Georgia, their approximation to international standards, creation of new knowledge, study and analysis of new ideas and concepts, events and facts etc.

Project application type: Institutional

Target group: Georgian higher education institutions, scientific-research institutes, Independent research centers and scientists.

Project Coordinator: Ketevan Gorgadze, Nino Gogadze

Call Terms of the year 2019

Normative act