შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
International Cooperation Opportunities in Horizon 2020

International Cooperation Opportunities in Horizon 2020

Japan Society For The Promotion Of Science

Japan Society For The Promotion Of Science

Cooperation with the Science and Technology Center in Ukraine (STCU) in the frame of TRDI program to support the long-term projects in STEM Sciences

Cooperation with the Science and Technology Center in Ukraine (STCU) in the frame of TRDI program to support the long-term projects in STEM Sciences

Joint Call for Proposals of Shota Rustaveli National Science Foundation and French National Centre for Scientific Research (CNRS)

Joint Call for Proposals of Shota Rustaveli National Science Foundation and French National Centre for Scientific Research (CNRS)

Joint Call for Proposals of Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and National Research Council of Italy (CNR)

Joint Call for Proposals of Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and National Research Council of Italy (CNR)

Joint Educational-Research Program with Forschungszentrum Jülich (FZJ)

Joint Educational-Research Program with Forschungszentrum Jülich (FZJ)

International Scientific Research Programmes for Georgian scientists (CERN, DUBNA)

International Scientific Research Programmes for Georgian scientists (CERN, DUBNA)