შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Foundation Publications

Georgian National Science Foundation 2009 Annual Report

Georgian National Science Foundation 2009 Annual Report

State Science Grants 2009. Manual Guide

State Science Grants 2009. Manual Guide

Georgian Studies, Humanities and Social Sciences Foundation 2007-2008 Annual Report

Georgian Studies, Humanities and Social Sciences Foundation 2007-2008 Annual Report

Georgian National Science Foundation 2008 Annual Report

Georgian National Science Foundation 2008 Annual Report