შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Foundation activities

Wardrop Strategic Dialogue Meeting

Wardrop Strategic Dialogue Meeting

Tbilisi State Medical University hosted conference on “Chronical neurologic imbalances – approaches of electronic healthcare”

Tbilisi State Medical University hosted conference on “Chronical neurologic imbalances – approaches of electronic healthcare”

Second International Congress of Oncologic Urology

Second International Congress of Oncologic Urology

Meeting with the World Bank Representatives

Meeting with the World Bank Representatives

Presentation of National Geographic Georgia’s October release dedicated to 100th Anniversary of Independence of Georgia and celebration event for 6th  ...

Presentation of National Geographic Georgia’s October release dedicated to 100th Anniversary of Independence of Georgia and celebration event for 6th ...

Presentation of the final report of the NIH professor

Presentation of the final report of the NIH professor

Meeting in NCDC

Meeting in NCDC

Presentation of the SRNSFG successful grant holders on the topic: How I obtained grant, how I implement the grant

Presentation of the SRNSFG successful grant holders on the topic: How I obtained grant, how I implement the grant

Information Day on the European Research Council (ERC) grant schemes

Information Day on the European Research Council (ERC) grant schemes

Science and Innovation Festival 2018

Science and Innovation Festival 2018

Seminar on Clarivate Analytics

Seminar on Clarivate Analytics

Developing Innovative Methods in Georgian Organic Viticulture

Developing Innovative Methods in Georgian Organic Viticulture