შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

ERC-FUNDED RESEARCHER WINS NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE 2019

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet announced today that the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded to Professors William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability”

The project had received €8 million from the EU’s Sixth Framework Programme. In addition, Sir Peter J. Ratcliffe together with Christopher J. Schofield (UK) jointly received an ERC Advanced Grant in 2008 to study proteins involved in oxygen sensing in cells.

The European Research Council (ERC) supported the work of Sir Peter J. Ratcliffe for five years. He is the seventh ERC-funded researcher to be awarded a Nobel Prize to date.

The ERC, launched by the EU twelve years ago, has already financed over 9,000 projects run by pioneering researchers who follow their scientific curiosity. Seven of them have now been awarded a Nobel Prize. This shows that Europe contributes to breaking new ground and helps researchers to reach the forefront of research and innovation."

For the additional information, please visit European Research Council Website