შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Horizon Europe

Horizon Europe

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

Information Day on the Grants for Networking in brokerage events and Preparatory meetings- 2nd Call

Information Day on the Grants for Networking in brokerage events and Preparatory meetings- 2nd Call

A more “political” framework programme?

A more “political” framework programme?

Cost Actions – Information Day

Cost Actions – Information Day

Transport and Mobility- European Research Council

Transport and Mobility- European Research Council

Digital Utilities Europe Conference in Amsterdam

Digital Utilities Europe Conference in Amsterdam

SRNSFG disseminates information about the Clarivate Analytics webinars

SRNSFG disseminates information about the Clarivate Analytics webinars

ERC ADVANCED GRANTS - EXAMPLES OF RESEARCH PROJECTS

ERC ADVANCED GRANTS - EXAMPLES OF RESEARCH PROJECTS

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about photo contest conducted by the European Commission

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about photo contest conducted by the European Commission

European Innovation Council (EIC) pilot

European Innovation Council (EIC) pilot

Invitation to join the fourth EaP PLUS RDI webinar!

Invitation to join the fourth EaP PLUS RDI webinar!