შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Webinar: Introduction to IP

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia disseminates information about EaP PLUS webinar which will be held on 12 September 2018, 10:30 – 12:00 pm. This webinar will be in English and provides an introduction to basic concepts and definitions of Intellectual Property (IP) and Intellectual Property Rights (IPR).

The webinar is offered free of charge.

For additional information, please visit EaPPLUS webpage.

For the participation, please visit the webpage.