შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

Consultation meeting

On November 29, at 4:00 pm in the Conference Hall of the Foundation, will be held a consultation meeting of the 2019 Joint Grant Call between Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council of Italy (CNR).