შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Results of the scientific joint call 2017 (CNRS PICS)

Results of the scientific joint call 2017 (CNRS PICS)

Results of the Joint Call between SRNSFG and CNR

Results of the Joint Call between SRNSFG and CNR

The winner projects of the Foundation and Volkswagen Foundation Joint Call

The winner projects of the Foundation and Volkswagen Foundation Joint Call

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of the 2017 Young Scientists Research Grant call. Here you can find the d ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of the 2017 Young Scientists Research Grant call. Here you can find the d ...

Young inventors and researchers ‘Leonardo Da Vinci’

Young inventors and researchers ‘Leonardo Da Vinci’

Grants for Mobility and International Scientific Events – evaluation results published

Grants for Mobility and International Scientific Events – evaluation results published

Georgia’s Cultural and Material Heritage Research Grants 2017 – the evaluation results published

Georgia’s Cultural and Material Heritage Research Grants 2017 – the evaluation results published

The results of the Best Scientist and for the Best Group of Scientists Award, 2017

The results of the Best Scientist and for the Best Group of Scientists Award, 2017

The Results of the Joint Research Programme of the Shota Rustaveli National Science Foundation and Oxford University

The Results of the Joint Research Programme of the Shota Rustaveli National Science Foundation and Oxford University