შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Results of 2016 Call for Travel Grants

The goal of travel grants is to support Georgian scientists to participate in international activities in order to strengthen the local scientific potential by exchanging information and experience between Georgian and international scientists. Thus, to help Georgian scientists to integrate into international scientific communities.

Overall, 74 proposals were submitted for the call of 2016, out of which 8 proposals were cancelled due to their incompliance with the call terms and conditions. Proposals were cancelled by Decree of SRNSF Director General.

The Project Evaluation Committee evaluated the submitted project proposals in line with criteria approved by N30 resolution of Government of Georgia dated February 20, 2008, and nominated 45 project proposals for funding.

Projects evaluated by the Evaluation Committee

Decree of SRNSF Director General on winning projects