შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

პარტნიორები

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC)

European Research Council

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER

სამეცნიერო ლიტერატურის ელექტრონული ბაზა - ELSEVIER

Electronic scientific database - ELSEVIER

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

The National Research Council (CNR)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

Forschungszentrum Jülich

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

University of Oxford

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

International Science and Technology Center (ISTC)

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

Georgia's Innovation and Technology Agency

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

National Intellectual Property Center - Sakpatenti