შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

მიზნობრივი კონფერენციები საქართველოს შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევების წარდგენისა და პოპულარიზაციის მიზნით

კონკურსის მიზანი: ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციების დაფინანსება საქართველოს შემსწავლელი კვლევების პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე წარდგენისათვის, საქართველოს შემსწავლელი მიმართულებების განვითარება და კვლევების საერთაშორისო სტანდარტებით განხორციელებას. საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების დაინტერესების ზრდა საქართველოში მიმდინარე სოციალურ - ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული ტრანსფორმაციის მიმართ და მონაცემებზე დაფუძნებული ინტერდისციპლინური კვლევების წახალისება, საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება და კვლევით პროექტებში ახალგაზრდა მეცნიერთა მოზიდვა.

კონკურსის სამიზნე ჯგუფი: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები, დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრები, სამეცნიერო ინსტიტუტები და მათში მოღვაწე მეცნიერები.

კონკურსის კოორდინატორი: ქ. გაბიტაშვილი

ნორმატიული აქტი

2019 წლის კონკურსის პირობები

დაფინანსებული პროექტები:

2018 წელი

2016 წელი