შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა (თსსუ) უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას „ქრონიკული ნევროლოგიური დარღვევები - ელექტრონული ჯანდაცვის მი ...

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა (თსსუ) უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას „ქრონიკული ნევროლოგიური დარღვევები - ელექტრონული ჯანდაცვის მი ...

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის მეორე საერთაშორისო კონგრესი

საქართველოს ონკოლოგიური უროლოგიის მეორე საერთაშორისო კონგრესი

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“

საერთაშორისო კონფერენცია „ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში“

საერთაშორისო კონფერენცია „ქართველთა კულტურული კვალი გერმანიაში“

სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების ღო ...

სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის ფოლკსვაგენის ფონდის ერთობლივ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების ღო ...

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

„მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე 2“

საერთაშორისო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასიური ცარცის წრე 2“

"ქართველთა აკულტურაციის პროცესისა და შინაგანი დიალოგისათვის მისი მნიშვნელობის კვლევა" პროექტის წარმატება

"ქართველთა აკულტურაციის პროცესისა და შინაგანი დიალოგისათვის მისი მნიშვნელობის კვლევა" პროექტის წარმატება

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

„საქართველოში ინოვაციური მეთოდების შემუშავება ორგანულ მევენახეობაში“

ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის სადემონსტრაციო დღე

ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის სადემონსტრაციო დღე

ნიადაგმცოდნეობის 21-ე მსოფლიო კონგრესი

ნიადაგმცოდნეობის 21-ე მსოფლიო კონგრესი

„საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში 1921-1991 წლებში“

„საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში 1921-1991 წლებში“